Hej!

Mitt namn är Karin, jag är utbildad coach med bakgrund inom rekrytering och karriärcoachning. Nu jobbar jag främst med livscoachning, och då med klienter som står inför ett vägskäl i livet och som är redo för något nytt. 

Jag är också intuitiv tarotläsare, så när jag jobbar med klienter så blandar jag min kunskap inom coachning och utveckling med mina intuitiva gåvor. 

Jag hjälper sökande klienter att hitta en ny väg i livet och att ger verktyg för att de ska kunna nå sin fulla potential. Jag är inte bara en “ställa utmanande frågor”-coach, utan på grund av mina inutitiva gåvor så kan jag även se vilka vägar framåt som är möjliga för dig, vilka vägar som kommer ge största möjliga glädje och tillfredsställelse, och jag kan också ge dig matnyttiga råd om hur du ska gå tillväga. Coachningen kan vara på tema relationer, kärlek, familj, karriärvägar, livsval med mera.

Mina coachningssamtal är via Zoom videolänk och du får behålla en inspelning av vårt samtal. 

Boka din session nedan eller kontakta mig via detta formulär om du har frågor! 

Hälsningar,

Karin